Κυριακή Κοσμίδου - Home Is Everywhere

Χριστίνα σ’ ευχαριστώ γιατί μ’αυτές τις υπερόχες και αναλυτικές περιγραφές από τη ζωή όπου βρίσκεσαι, ταξιδεύει, μαθαίνει ο κάθε αναγνώστης. Δίνεις τη δυνατότητα να γνωρίσουμε λεπτομέρειες της καθημερινότητας ενός ή περισσότερων μακρινών τόπων που δεν θα γνωρίσουμε ποτέ. Να είσαι πάντα καλά…

error: Content is protected !!

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close